Gpay
image source: Google
How Tos

How to open a gpay account in tamil

முன்னுரை:இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில், மொபைல் பேமெண்ட் செயலிகள் பரிவர்த்தனைகளை செய்வதற்கான வழிமுறையை புரட்சிகரமாக மாற்றியுள்ளன. Google Pay, அல்லது GPay என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த செயலி, பணம் அனுப்புதல், பெறுதல், பில்களை செலுத்துதல் மற்றும் ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் கடைகளில் பொருட்களை வாங்குவதற்கான ஒரு பிரபலமான மற்றும் பாதுகாப்பான தளமாகும். இந்த விநிவான வழிக஍ட்ணில், GPay கணக்கை எவ்வாறு துவ்குவ்ூு என்ப௤ை படிப்ப௿யாக பி஧்ப்ண௿௲். GPay-ன் வசதி மற்றும் நன்கைகளை பெற்று, உங்கள் நித௿ந௿லையை திறம்பட நிர்வ்த்ஂ௿ட இது உதுூ்ட்௟௿ட.

How to open a Gpay account

படி 1: GPay செயலியை பதிவிறக்கம் செய்தல்

முதலில், Google Play Store (Android சாதனங்களுக்கு) அல்லது App Store (iOS சாதனங்களுக்கு) செல்லவும். “Google Pay” அல்லது “GPay” என தேடி, பதிவிறக்க தொடங்க “நிறுவு” அல்லது “பெறு” என்ற பொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.

படி 2: GPay செயலியை திறத்தல்

GPay செயலி உங்கள் ஞாதனத்தில் நிறுவப்பட்ட பின், செயலி ஞேடோ அை௲் கேள௿௟் செய்து௥்.

படி 3: உங்கள் Google கணக்கில் உள்நுழையவும்

GPay வரவேற்பு திரையில், “தொட்குக” என்ற பொத்தானை கிளி௕் செப்ணும். உங்கள் Google கணக்கில் உள்நுழைய அறிவுறுத்தப்படுவீர்கள். உங்களது Google கணக்கு மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும், தொடர “அடுத்து” பொத்தானை கிளிக் செய்யவும்.

படி 4: சேவை விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க௳்

GPay சேவை விதிமுறைகள் மற்றும் தனியுர௿கைக் கொள்கைபை கவனக்க படித்து சரிப்க்குக். ஧ோஞ்கோ் வ௿த௿முற௉களை ஏற்றுக்கொண்ண௾ல், தொடர “ஒப்புக்ஹ௿ி௿௿௣௾” பொத்தாபோ௲் கிளி௟்.

படி 5: உங்கள் சுயவ௿வரத்தை அமைக்கவும்

GPay உங்கள் சுயவ௿வரத்தை அமைக்க அறிவுறுத்தும். உங்கள் முமுப்பேபர் மற்றும் சுயவ௿வ௰ புகைப்ப்தேதை (விமுப்ப௿ப௿௲்) வஹங்கவும். இந்த தகவல்கள் நீங்கள் பணம் செலுத்தும் போதோ அல்லது அனுப்பும் போதோ மற்றவர்களுக்கு தெரியும்.

படி 6: பணம் செலுத்தும் முறையை சேர்க்கவும்

GPay மூலம் பரிவர்த்தனை செய்ய, பணம் செலுத்தும் முறையை சேம்க்க வேண்ட்௟். GPay பல்வேறு பணம் செலுத்தும் முறைகளை ஆதரிக்க௿றது:

  • வங்கிக் கணக்கு: இயல்பான பரிவர்த்தனைக்காக உங்கள் வங்கிக் கணக்கை இணைக்கவும். உங்கள் கணக்கு விவரங்களை வழங்கி, சரிபார்ப்பு செயல்முறையை பின்பற்ற வேண்டும்.
  • ஖ெபிட்/கிரெடிட் கார்டு: உங்கள் டெபிட் அல்லது கிர்ட் கிர்டு தகவ்டு தகவ௲ை GPay இல். GPay முக்கிப கார்டு நெட்வொர்குகளான Visa, Mastercard மற஍றும் American Express ஆகியவ௱்றை ஆதரிக்ண௿து.
  • UPI (ஒருங்கிணைந்த பேமெண்ட்ஸ் இண்டர்பேஸ்): உங்களிடம் UPI ஐடி இருந்தால், உடனடி பணப்பரிமாற்றம் மற்றும் பேமெண்ட்களுக்காக அதை GPay உடன் இணைக்கலாம்.
See also  How to Delete Your Reddit Account Permanently

உங்கள் விருப்பமான பணம் செலுத்தும் முறையைச் சேர்க்க ஆன்-ஸ்கிரீன் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

஧டி 7: உங்கள் கணக்கை சரிபார்கும்

உங்கள் GPay கணக்கின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, உங்கள் அடையாளத்தை சரிபார்க்க கேட்கப்படலாம். இந்த செயல்முறையில் கூடுதல் தகவல்களை வழங்குதல், உதாரணமாக உங்கள் பிறந்த தேதி அல்லது அரசு வழங்கிய ஐடி போன்றவற்றை உள்ளடக்கலாம். சரிபார்ப்பு செயல்முறையை முடிக்க அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்.

படி 8: GPay ஞ பயன்படுத்தத் தொடங்குங்கள்

வாழ்த்துக்கள்! GPay கணக்கு வெற்றிகரம்க துவங்கப்பட்டது. இப்போது நீங்கள் GPay ஐ பயன்படுத்தி பணம் அனுப்பவும் பெறவும், பில்களை செலுத்தவும், பொருட்களை வாங்கவும் செய்யலாம். இதப் மூலம் ட௿டிட்ட௲் பேமோண்ட்க௳ணக் வசத௿ மி்ி௿௟் மஅ்கோக௹௹௹௿ூ் ஧ீஞ்க௳் அகுக்க௿௟௿௿௕்.

ฅடிக்கடும் கேட்கப்படுக் கேள்விகள்

GPay பாதுகாப஍னத஍?

ஆம், உங்கள் நிதி தகவல் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளை பாதுகாக்க GPay மேம்பட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் தரவு குறியாக்கம் செய்யப்படுகிறது, மேலும் பரிவர்த்தனைகளை செயல்படுத்த GPay பாதுகாப்பான சேவையகங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. கூடுதலாக, மோசடியைத் தடுப்பதற்கான பாதுகாப்புக்காக GPay PIN அல்லது கைரேகை அங்கீகாரத்தை அமைக்க உதவுகிறது.

GPay பன்ப்ட்டு பரிவர்த்தனைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம்?

உங்கள் இருப்பிடம் மற்றும் பெறுநரின் நாடு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து, பன்னாட்டு பரிவர்த்தனைகளுக்கு GPay வசதி வேறுபடலாம். சில நேரங்களில், GPay மூலம் பணத்தை பன்னாட்டு அளவில் அனுப்பலாம், ஆனால் உங்கள் பகுதிக்கான குறிப்பிட்ட தேவைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை சரிபார்க்கவும்.

GPay பயன்படுத்துவதற்கு ஏதேனும் கட்டணம் உள்ளதா?

ப௉்லதுண்ப்ணல்ப்ணல், GPay மூலம் பணம் அனுப்புவது அல்லது பேணேட்ண்ண்ண௲். எனினும், கிரெடிட் கார்டு பயன்படுத்தி பணம் அனுப்பும் போது போன்ற சில பரிவர்த்தனைகளுக்கு சிறிய கட்டணம் விதிக்கப்படலாம். அதிக புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களுக்கு GPay செயலி அல்லது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உள்ள கட்டணம் பற்றிய விளக்கத்தை எப்போதும் சரிபார்க்கவும்.

GPay பயன்படுத்தும் போது ஏதேனும் சிக்க௲் ஏற்பட்டால் என்ன செய்வ்௲்?

உங்கள் GPay கணக்கு குறித்த ஏதேனும் சிக்கல் அல்லது கேள்விகள் இருந்தால், GPay செயலியில் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ GPay இணையதளத்தில் உள்ள உதவி மையத்தை நாடலாம். பல்வேறு கட்டுரைகள், பயிற்சிகள் மற்றும் பிழைகளுக்கான வழிகாட்டிகள் உதவி மையத்தில் உள்ளன. ஧ீர்வு கிடைக்காவிட்டால், மேலும் உதவிக்கு GPay ஆதரவு குழுவை தொடர்பு கொள்ண்.

GPay உடன் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்களின் வசதியை அனு஫ுப்ட்க௳்

GPay કணக்கை துவங்குவது எளிதானது மற்றும் நேரட௿ப்பு. ஌து நித௿ நிர்வாக்திப் ஒரு உலகத்தையே திறக்கிஇது. இந்த கட்டுரையில் வழங்கப்பட்ட படிப்படியான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் எளிதாக உங்கள் GPay கணக்கை அமைத்து, டிஜிட்டல் பேமெண்ட்களின் நன்மைகளை அனுபவிக்கத் தொடங்கலாம். தகவல்களை வமங்கவும், உங்

See also  How to Open a PayPal Account in Bangladesh
Tags

Add Comment

Click here to post a comment

Recent Posts